Llegeixi aquest apartat detingudament atès que conté els termes i condicions legals que Vos. accepta en visitar aquest Lloc.

Operador
Propietat dels materials de la pàgina web
Finalitat de la pàgina web
Disponibilitat de la pàgina web
Informació sobre la pàgina web
Disponibilitat de productes i serveis
Marques
Drets d’autor
Vincles externs
Exclusió de garanties i responsabilitat
Modificacions dels termes i condicionis
Llei aplicable

Operador

Aquest lloc és gestionat per Natalia Juanola Wesley, sota la marca Sweet Sweden, amb domicili social al Carrer Sant Joan de Munt, 38 CABRERA DE MAR 08349 (Barcelona) Espanya, (denominada d’ara endavant “Sweet Sweden”, el “Operador”, o “nosaltres”).

Contacte

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per l’email a: infosweetsweden.es

Propietat dels materials del lloc

Tret que s’indiqui el contrari, Natalia Juanola Wesley és la propietària de tots els drets d’autor i de les bases de dades relatius al lloc i als seus continguts. No podrà publicar, distribuir, extreure, reutilitzar ni reproduir cap part del lloc de cap manera material (incloent-hi la fotocòpia o l’emmagatzematge en format electrònic) diferent de l’estipulat en la llicència d’ús limitat indicada en el nostre advertiment de drets d’autor o de conformitat amb el permès per la legislació aplicable.

Finalitat del lloc

La finalitat del lloc és facilitar-li informació sobre el negoci de la Natalia Juanola Wesley, els nostres productes i tendes i les activitats que realitzem.

Disponibilitat del lloc

Hem cuidat al màxim la preparació del lloc. No obstant això, atès que existeixen determinades qüestions tècniques alienes al nostre control, no podem garantir que l’accés al lloc estarà disponible a tot moment.

Informació sobre el lloc

La informació relativa al lloc ha estat inclosa de bona fe per a finalitats d’informació general exclusivament i no haurà de ser utilitzada per a cap fi concret sense que aquí es realitzi cap manifestació o s’atorgui cap garantia pel que fa a la seva correcció i exactitud.

Disponibilitat de productes i serveis

Els productes o serveis exposats en línia poden tenir quantitats limitades i estan subjectes a la devolució o canvi solament d’acord amb la nostra política de devolucions. Les imatges que apareixen sobre els nostres productes es realitzen amb la major precisió possible, encara així no podem garantir que la visió que pugui tenir vostè a través del seu monitor sigui exacta.

Ens reservem el dret per limitar les vendes dels nostres productes o serveis a qualsevol persona, àrea geogràfica o jurisdicció segons el cas. Així com de reservar les quantitats de qualsevol producte o servei que oferim.

Tots els productes, serveis, descripcions i preus estan subjectes a canvi a qualsevol moment i sense previ avís. Ens reservem el dret de poder retirar algun producte en qualsevol moment.

Marques

Totes les marques i noms de productes i serveis utilitzats en aquest lloc són les marques, noms comercials i marques de servei de Natalia Juanola Wesley, tret que s’indiqui el contrari. No podrà comercialitzar o distribuir productes ni oferir serveis utilitzant, reproduint o fent referència a aquestes marques, noms comercials o marques de servei sense el previ consentiment per escrit de Sweet Sweden o del titular d’aquesta marca, Natalia Juanola Wesley.

Drets d’autor

Natalia Juanola Wesley-2016. Tots els Drets Reservats.
Els drets d’autor sobre els continguts d’aquestes pàgines pertanyen a Natalia Juanola Wesley. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de qualsevol forma diferent de l’especificat en els següents permisos:
Llicència de còpia per a ús personal:
Mentre es trobi visitant-ho, podrà realitzar còpies del lloc sempre que es tracti d’actes puntuals necessaris, i podrà així mateix imprimir per al seu ús personal la part del lloc que resulti raonable per a finalitats privades.

Llicència de recopia per a finalitats limitades:
Podrà recopiar el material per a l’ús individual d’altres tercers i per a la seva informació personal exclusivament, en l’enteniment, no obstant això, que:
1. Un. reconeix que les pàgines web de Sweet Sweden són la font del material. Haurà d’incloure aquest reconeixement juntament amb la URL principal del lloc web de Sweet Sweden (http://www.weetsweden.es) en tota còpia del material; i
2. Haurà de comunicar al tercer en qüestió que aquestes condicions li seran aplicable i que estarà obligat al seu compliment.
Aquesta llicència de recopia no autoritza la incorporació total o parcial del material en altres treballs o publicacions, ja sigui en format paper, per mitjà electrònic o de qualsevol altra forma. En particular (a títol il·lustratiu exclusivament) no podrà distribuir-se ni copiar-se cap part de les pàgines del lloc web de Sweet Sweden per a finalitats comercials.
Cap part del lloc web de Sweet Sweden podrà ser objecte de reproducció, transmissió o emmagatzematge en cap altre lloc web o en altres sistemes de recuperació electrònica.Exclusió de garanties i responsabilitatOcasionalment, podrem incloure vincles a altres llocs web. Aquests vincles es faciliten a l’efecte de referència exclusivament. No assumim cap tipus de responsabilitat pel que fa al contingut d’aquests llocs web o pel que fa a la seva disponibilitat i, en aquest sentit, no serem responsables de cap manera de cap tipus de pèrdues o danys en què Vos. pugui incórrer a conseqüència de l’ús que realitzi de tals llocs web. Si decideix accedir als llocs web a través dels vincles inclosos, estarà actuant pel seu propi compte i risc.

Modificacions dels termes i condicions

En la mesura màxima del permès per llei, queden excloses totes les garanties (expresses i implícites) relatives al Lloc i al seu ús i contingut. Excepte en cas de negligència greu, mort o lesions personals que es derivin de la nostra negligència o productes o serveis defectuosos, excloem qualsevol tipus de responsabilitat enfront Vos. per l’ús que realitzi d’aquest lloc.

Llei aplicable

Ens reservem el dret a modificar a qualsevol moment aquests Termes i Condicions d’Ús sense obligació de preavís a Un. Aquestes modificacions començaran a assortir efectes una vegada que els nous termes i condicions revisats hagin estat publicats en el lloc.